ISO 9001:2008


Halltorp Rördelar AB har ett kvalitetsledningssystem enlig ISO 9001:2008.
Länk till certifikat»