Sök artiklar
Version:
E-butik Flex (6.9)

PRESSRÖRDELAR

PRESSRÖRDELAR <br> <br>

- Komplett program i både V och M profil
- Kopparpress för tappvatten, gas, kyla och solvärme, DWGV godkända
- Förzinkade pressrördelar
- Rostfria pressrördelar
- Pressrördelar för sprinklerinstallationer, Vds godkända

PRESESRÖRDELAR FZ<br><br>
PRESESRÖRDELAR FZ


Förzinkade pressrördelar STEEL PRESS

PRESSRÖRDELAR, ROSTFRIA
PRESSRÖRDELAR, ROSTFRIA


Rostfria pressrördelar INOX PRESS

PRESSRÖRDELAR CU, FÖR VATTEN
PRESSRÖRDELAR CU, FÖR VATTEN


Pressrördelar CU för vatten FRABOPRESS

PRESSRÖRDELAR CU FÖR GAS
PRESSRÖRDELAR CU FÖR GAS


Pressrördelar CU för Gas FRABOPRESS

Halltorp Rördelar AB / info@halltorp.com / Tel. 0480 - 425232 / Fax. 0480 - 425239 / Franska vägen 13 B, 393 56 Kalmar